ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2597 Oksiidide valemid ja nimetused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Oksiidid
Oksiidid
III kooliaste - 7.-9. kl
2598 Veri Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2603 Voored Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2604 Treening ja vereringeelundkonna haigused Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2605 Meteoroloogilised vahendid Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2606 Immuunsus ja lümfiringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2607 Hammastik Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2608 Hamba ehitus Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2609 Mulla koostis Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2610 Mullaelustik - suured mullaloomad. Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2611 Mulla teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2615 Komposti valmistamine Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Muld
II kooliaste - 4.-6. kl
2616 Tarbeaed Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2618 Lilled potis ja peenral Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad

II kooliaste - 4.-6. kl
2619 Põllumuldade viljakus Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Erinevad elukeskkonnad
Muld
Aed ja põld
II kooliaste - 4.-6. kl
2623 Elus ja eluta looduse tegurid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2624 Toiduvõrgustik ja ökoloogiline püramiid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2629 Aine hulk ja mass (tähised, mõõtühikud) Keemia
Aine hulk, moolarvutused
Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2630 Aineklassid Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Aineklassid ja ainenimetused
III kooliaste - 7.-9. kl
2632 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl