ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2530 Kliimaandmed graafikud Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2532 Koosta ilmateade Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2539 Maavärinad Geograafia
Geoloogia
Maavärinad
III kooliaste - 7.-9. kl
2540 Sademete liigid ja teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2541 Õhuniiskus ja sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
2545 Pihuste liigid Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahused ja pihused
III kooliaste - 7.-9. kl
2550 Rahvastiku paiknemine Euroopas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2551 Sademete jaotumine Eestis Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2552 Maakera kliimavöötmed. Geograafia
Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2554 Energia muutus keemilistes reaktsioonides Keemia
Tuntumaid metalle
Tuntumaid metalle
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Oksüdeerimine ja redutseerimine
Metallide iseloomulikud omadused
Ekso- ja endotermilised reaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
2555 Linn ja maa-asula Geograafia
Rahvastik ja asustus
Linnastumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2556 Seedekulgla Bioloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
2559 Põhikliimavöötmed Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl
2561 Neerude töö Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2562 Toitainete lõhustumissaadused Bioloogia
Inimene
Seedimine ja eritamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2591 Toitained Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
2593 Sahhariidirikkad toidud Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
2594 Kaevanduste ja karjääridega seotud keskkonnaprobleemid Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2595 Rasvarikkad toidud Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl
2596 Valgurikkad toidud Keemia
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
Sahhariidid, rasvad, valgud, nende roll organismis
III kooliaste - 7.-9. kl