ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2504 Hingamiselundkond Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2505 Inimtegevus ja pinnamood Geograafia
Keskkond ja inimene
Loodusolude mõju inimtegevusele
III kooliaste - 7.-9. kl
2506 Liigeste tüübid Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2507 Naha ehitus (kihid) Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
2508 Kopsud Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2509 Rakuhingamine Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2510 Hingamiselundkonna haigused Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2512 Päikesekiirguse jaotumine Maal Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2513 Eesti kaitsealad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl
2514 Tugevad ja nõrgad happed Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Happed, happed argielus
Happed

III kooliaste - 7.-9. kl
2515 Naha ehitus Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
2517 Tugevad ja nõrgad alused Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Alused. Lagunemisreaktsioonid
Hüdroksiidid, leelised.

III kooliaste - 7.-9. kl
2518 Naha ülesanded Bioloogia
Inimene
Nahk
III kooliaste - 7.-9. kl
2519 Lahuse mõisted Keemia
Millega tegeleb keemia?
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Lahused ja pihused

III kooliaste - 7.-9. kl
2521 Horisontaalid Geograafia
Pinnamood
Kaardiõpetus
Pinnavormid ja pinnamood
Mõõtkava
III kooliaste - 7.-9. kl
2522 Südame ehitus Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2524 Süsivesinike molekuli struktuur Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2525 Metallide keemilised omadused Keemia
Tuntumaid metalle
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Metallide iseloomulikud omadused
Oksüdatsiooniaste
Võrrandite koostamine ja tasakaalustamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2527 Suur- ja väike vereringe Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2528 Eesti loodusvarad Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Loodusvarad
II kooliaste - 4.-6. kl