ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2466 Keemiliste reaktsioonide tüübid Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Ühinemisreaktsioon
Alused. Lagunemisreaktsioonid
III kooliaste - 7.-9. kl
2470 Soolalahuste pH Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Soolad. Lahustuvustabel
Soolad
III kooliaste - 7.-9. kl
2471 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2474 Globaalne õhutsirkulatsioon Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2478 Keemilise reaktsiooni võrrandi tasakaalustamine Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Võrrandite koostamine ja tasakaalustamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2479 Süsinik lihtainena Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus.
Süsinik lihtainena
Oksüdatsiooniaste
Aatomi ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2481 Süsiniku allotroopsed teisendid Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
2483 Süsivesinikud Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsivesinikud
III kooliaste - 7.-9. kl
2486 Eesti geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2488 Eesti aluspõhi Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2489 Eesti kivimid ja maavarad Geograafia
Geoloogia
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2492 Luude ja lihaste ülesanded Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2493 Organismi osad Bioloogia
Inimene
Elundkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2495 Keemilise reaktsiooni tunnused Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2497 Maa siseehitus ja maakoore ehitus Geograafia
Geoloogia
Maa siseehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2498 Ilmastikunähtused Geograafia
Kliima
Ilm ja kliima
III kooliaste - 7.-9. kl
2499 Inimese luustik Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2500 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2501 Luude ehitus ja kasv Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2503 Laamade liikumine Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl