ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2435 Organismirühmad Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2436 Euroopa kliimavaldkonnad Geograafia
Kliima
Kliima
Kliimavöötmed
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2440 Kõrgustike võrdlemine Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2441 Redoksreaktsioonid rauaga Keemia
Tuntumaid metalle
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Millega tegeleb keemia?
Oksüdeerimine ja redutseerimine
Oksüdatsiooniaste
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2442 Aastaajad Geograafia
Kliima
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2443 Hapete omadused Keemia
Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Happed
Happed, happed argielus
III kooliaste - 7.-9. kl
2444 Õhu liikumine ja ilm kõrg- ja madalrõhualal. Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2445 Seente paljunemisviisid Bioloogia
Seeneriik
Seente paljunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2446 Päikese asend ja näiv liikumine Geograafia
Kliima
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2447 Bioloogia uurimisobjektid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Organismide jaotumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2448 Teaduslik uurimismeetod Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
2449 Päeva ja öö pikkus Geograafia
Kliima
Kliima
Aastaaegade kujunemine
Päikesekiirgus
III kooliaste - 7.-9. kl
2451 Bakterite omadused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2453 Rannikutuuled Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2459 Bakterite ainevahetus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2460 Eesti pinnavormide teke Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2461 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2462 Õhurõhualade ja sademetevööndite asendi muutumine Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2463 Vaktsineerimine Bioloogia
Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2464 Profiiljoon Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl