ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2406 soodi tekkimine Geograafia
2407 rahvastikupüramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
2411 Rahvastiku paiknemine Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku paiknemine ja tihedus
III kooliaste - 7.-9. kl
2413 Elektrijaamade eelised ja puudused Geograafia
III kooliaste - 7.-9. kl
2414 Maailma rahvastiku kasv Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2415 Rahvaarvu muutus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2416 Linnastumine Geograafia
Rahvastik ja asustus
Linnastumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2417 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2418 kõrbete teadmine kaardil Geograafia
Kaardiõpetus
Loodusvööndid
Kaarditundmine
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2420 Laamtektoonika animatsioon Geograafia
Geoloogia
Laamade liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2421 Rahvastikupüramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
III kooliaste - 7.-9. kl
2422 kõrbe elamud Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2423 Keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites Geograafia
Loodusvööndid
Looduskomponentide vastastikused seosed
III kooliaste - 7.-9. kl
2425 Süsinik looduses Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinik lihtainena
III kooliaste - 7.-9. kl
2426 Sulamis- ja keemistemperatuurid Keemia
Millega tegeleb keemia?
Keemia meie ümber. Füüsikalised omadused
III kooliaste - 7.-9. kl
2427 Ühinemisreaktsioonid Keemia
Hapnik ja vesinik. Oksiidid.
Ühinemisreaktsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2428 Eesti aluskord Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2431 Euroopa geoloogiline ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2433 Alkoholide ja karboksüülhapete liigitamine Keemia
Süsinik ja süsinikuühendid
Tähtsamad alkoholid ja karboksüülhapped
III kooliaste - 7.-9. kl
2434 Bioloogia harud Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl