ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2362 Tundra taimede kohastumused Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl
2363 Kõrbetaimede kohastumused Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2364 Kõrgemad mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2365 Mäestike kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2366 Eesti majandus Geograafia
Majandus
Majandus
Majandusressursid
Majanduse struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
2367 Kõrbes põhjuse-tagajärje sobitamine Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2368 Riikide teadmine polaarjoonest põhjas Geograafia
Rahvastik ja asustus
Kliima
Riigid maailmakaardil
Aastaaegade kujunemine
III kooliaste - 7.-9. kl
2369 polaarpäeva,-öö tundmine jooniselt Geograafia
Kliima

Aastaaegade kujunemine

III kooliaste - 7.-9. kl
2370 Antarktika-Arktika väited Geograafia
Loodusvööndid
Jäävöönd
III kooliaste - 7.-9. kl
2372 kõrbega seotud mõisted Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2373 Kõrbega seotud mõiste Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2374 kõrbe seostamine tekkega Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
III kooliaste - 7.-9. kl
2375 Troopilise kliima diagrammide kokkuviimine kohaga Geograafia
Kliima
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
III kooliaste - 7.-9. kl
2376 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2377 Pinnavormide kujunemine Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2378 Maailmamere põhjareljeef Geograafia
Pinnamood
Maailmamere põhjareljeef
III kooliaste - 7.-9. kl
2379 Noor mäestik Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2380 Eesti pinnamood Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2381 Rahvastiku mõisted Geograafia
Rahvastik ja asustus
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2382 Rassid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Erinevad rassid ja rahvad
III kooliaste - 7.-9. kl