ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2331 Närvirakk Bioloogia
Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
2332 Rahvastiku näitajad Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2333 Eesti rahvastiku püramiid Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2338 Rahvastiku mõisted Geograafia
Rahvastik ja asustus
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2339 kõrb Geograafia
Loodusvööndid
Kliima
Kõrb
Kliimavöötmed
2340 tundra Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
III kooliaste - 7.-9. kl
2341 Pinnamoe mõisted Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2342 Loomulik iive Eestis Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2343 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2344 Saksamaa, Läti, Iirimaa rahvastikupüramiidide võrdlus Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvastik ja asustus
Rahvastiku koosseis
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2345 Noored mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2346 Vanad mäestikud Geograafia
Pinnamood
Mäestikud ja mägismaad
III kooliaste - 7.-9. kl
2348 maadeavastajad Geograafia
Keskkond ja inimene
Muu
III kooliaste - 7.-9. kl
2349 kõrb Geograafia
Loodusvööndid
Kõrb
2350 Tundra Geograafia
Loodusvööndid
Tundra
2351 tundrate levik Geograafia
Kaardiõpetus
Loodusvööndid
Kaarditundmine
Tundra
2353 Migratsioon Geograafia
Rahvastik ja asustus
Ränded
III kooliaste - 7.-9. kl
2354 Sademed nõlvadel Geograafia
Kliima
Õhu liikumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2359 Majanduse struktuur Geograafia
Majandus
Majanduse struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
2361 Arktika kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Kaarditundmine
III kooliaste - 7.-9. kl