Autentimata kasutaja
Leiti 31 tingimustele vastavat ülesannet > 1 2
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8585 Tahked ja vedelad ained Loodusõpetus
Inimene
Inimese meeled ja avastamine
I kooliaste - 1.-3. kl
8592 Inimese areng Loodusõpetus
Inimene
Inimene
I kooliaste - 1.-3. kl
8663 Konnade paljunemine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8674 Ohutu käitumine Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8586 Elu maal ja linnas Loodusõpetus
Inimene
Inimese elukeskkonad
I kooliaste - 1.-3. kl
8601 Vooluringi skeem Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8673 Taimede eest hoolitsemine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8580 Eesti selgroogsed Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8598 Elektri teekond tarbijani Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8597 Patarei Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8577 Sookurg Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl Eeltest
8584 Loomade tundmine 2 Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl
8588 Metsloom Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8587 Eesti kaart, ilmakaared Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8583 Ilmastikunähtused Loodusõpetus
Ilm
Ilmastikunähtused
I kooliaste - 1.-3. kl
8579 Loomade tundmine 1 Loodusõpetus
Organismid
Organismide rühmad ja kooselu
I kooliaste - 1.-3. kl
8679 Aastaaegade tundmine ja nende tunnuste eristamine Loodusõpetus
Aastaajad
Aastaaegade vaheldumine
I kooliaste - 1.-3. kl
8581 Eesti kaart Loodusõpetus
Plaan ja kaart
Minu kodumaa Eesti
I kooliaste - 1.-3. kl
8593 Elektrienergia tootmine Loodusõpetus
Elekter ja magnetism
Elekter
I kooliaste - 1.-3. kl
8578 Taimede tundmine Loodusõpetus
Organismid
Organismid ja elupaigad
I kooliaste - 1.-3. kl