Uuri jooniseid ja täida ülesanne.

Joonis 1. Veetemperatuuri muutumine Joonis 2. Vee temperatuuri ja tiheduse omavaheline seos

13. Miks toimub vee kihistumine väikestes järvedes suvel ja talvel selliselt, nagu on joonistel kujutatud? Miks tekib jää vee pinnale? Miks ei külmu paljud järved talvel põhjani? Kirjuta küsimustele ja joonistele toetudes terviklik ja sidus tekst, mille pikkus on 60–80 sõna.

Klõpsa vastuse aknal ja kirjuta tekst.