Loe teksti ja täida ülesanne.

Kuigi happesademete mõju Euroopas on viimastel aastakümnetel oluliselt vähenenud, paisatakse SO2 ja lämmastikuühendeid jätkuvalt õhku energiatootmise, põllumajanduse, transpordi ning muu tööstusliku tootmise tulemusena. Eestis on enamik SO2 heitest pärit põlevkivienergeetikast.

Kui varem neutraliseeris põlevkivi põletamisel õhku paisatud aluseline lendtuhk happevihmad, siis pärast tuhafiltrite paigaldamist tolmuheide vähenes ning sademete happelisus hakkas Kirde-Eestis suurenema. Kuna suvisel perioodil toodetakse elektrienergiat üldiselt vähem kui talvel, võiks eeldada, et see muutus kajastub ka selle piirkonna sademete happelisuses või aluselisuses.

Selle probleemi lahendamiseks püstitati järgmine hüpotees: sademed on talvel keskkonnale ohtlikumad.


9. Püstitatud hüpotees ei ole aga korrektne. Paranda hüpoteesi sõnastust ning põhjenda tehtud muudatusi.

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.

Parandatud hüpotees

Muudatuse põhjendus