1. Kui palju suureneb nugiste biomass, kui nad on ära söönud ühest kilogrammist kuusekäbi seemnetest toitunud oravad? Kirjuta vastus grammides.

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.

2. Mis liik on selle biomassi püramiidi alumisel astmel?

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.