Täida ökoloogiamõisteid kasutades lüngad.

Vali vastuste pangast lünka sobiv vastus, klõpsa sellel ja lohista õigesse lünka. Vabasta hiireklahv alles siis, kui lünk on muutunud halliks.

Samal ajal samas paigas elavate samaliigiliste isendite kogum on .... Järve eluta osa koos järves elavate elusolenditega on selle järve .... Eri liiki populatsioonide kogum ühes elupaigas on .... Niidul kasvavate erinevate taimeliikide populatsioonid üheskoos on selle niidu ...
Vastuste pank
ökosüsteem populatsioon elukooslus loomakooslus taimekooslus