Autentimata kasutaja
 
  Dominantsed ja retsessiivsed tunnused  
EIS
EIs
 
 
max 3,5p
laadin ülesannet...