Graafik kujutab katse käigus mõõdetud süsinikdioksiidi kontsentratsiooni oataimede kohal ja glükoosi massi oataimede lehtedes ööpäeva vältel. Vaata graafikut ja vasta küsimustele.

Pilt

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.

Mitme tunni jooksul vähenes süsinikdioksiidi sisaldus taimede kohal õhus?

Nimeta protsess, mille toimumisele viitab süsinikdioksiidi sisalduse vähenemine selles ajavahemikus.