Loe teksti ja vasta küsimustele.

Teadlased uurisid, millist antibiootikumi kasutada avastatud bakterhaiguse vastu. Nad korraldasid järgmise katse. Võeti Petri tass, millele valati eelnevalt kuumutatud sööde. Seejärel pandi söötmele viis paberitükki, millest neli olid töödeldud erinevate antibiootikumidega. Petri tassi pandi kasvama uuritavad bakterid. Joonis kujutab, mida nähti 24 tunni pärast. Joonisel on tähistatud numbritega 1, 2, 3, 4 – erinevate antibiootikumidega paberid, 5 – ilma antibiootikumideta paber ja täpid joonisel on bakterite kolooniad söötmel.

Klõpsa oranžidel nuppudel (1—2) ja täida ülesanne. Nuppudel võib liikuda suvalises järjekorras, vastused jäävad alles.

1. Milline antibiootikum sobib antud bakterite hävitamiseks kõige paremini?

Märgi antibiootikum sobival numbril klõpsates.

2. Millised antibiootikumid ei sobi antud bakterite täielikuks hävitamiseks?

Vali õiged vastused sobivatel kastikestel klõpsates.

Salvesta vastused alles siis, kui oled kõikidele küsimustele (1—2) vastanud.