Millised alljärgnevatest protsessidest iseloomustavad makroevolutsiooni ja millised mikroevolutsiooni?

Ühenda näited ja evolutsioonivormid, lohistades küsimused õigele lausele või vastupidi. Vabasta hiire klahv alles siis, kui alumine kastike on muutunud halliks.

Uute geenide teke
Liigisisesed evolutsioonilised muutused
Liigist kõrgemate organismirühmade teke ja areng
Alleelisageduste muutumine populatsiooni genofondis
Mikroevolutsioon
Makroevolutsioon