Joonisel on kujutatud kauge ja lähedase eseme kujutise tekkimine silmas. Vasta küsimustele joonise põhjal.

Pilt
Pilt

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.

Küsimus Lühinägija Kaugelenägija
1. Missugusel joonisel on kujutise tekkimine lühinägija ja missugusel kaugelenägija silmas?
2. Missugust läätse kasutatakse nägemise parandamiseks?
3. Missuguses kauguses normaalse nägemise kaugusest näeb esemeid selgelt?
4. Missuguse märgiga on nägemise parandamiseks kasutatava läätse optiline tugevus: "+" või "-" märgiga?