Joonisel on esitatud seos luude tiheduse ja vanuse vahel. Võrdle joonise alusel meeste ja naiste luude tihedust.

Pilt

Tee kolm järeldust ja kirjuta need kastidesse.

Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus.

1.
2.
3.