Märgi raku osa, kuhu kogunevad nii jääk- kui varuained.

Märgi raku osa pildil sellele klõpsates.

Mis rakku on kujutatud joonisel?

Vali õige vastus sobival nupul klõpsates.