Joonisel on kujutatud keskkonna temperatuuri ja ühe organismi kehatemperatuuri muutumist ajas. Mis organism see on?

Vali õige vastus sobival nupul klõpsates.