Arvuta avaldise väärtus. Märkmete või arvutuste tegemisteks võid kasutada paberit.

Klõpsa lüngal ja kirjuta lünka ainult vastus.

1. 18 : 6 · 0,5 =
2. 65,3 – 2,3 + 1,18 =
3.
5
6
+
3
4
=
4. 2
1
12
1
6
=
5. 1
1
9
·
3
4
=
6.
3
20
:
9
10
=
7. 0,5 +
1
3
=
8. 0,8 –
2
9
=