Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 959 tingimustele vastavat ülesannet     > 12 3 4 5 6 ..48
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
4915 Ühiskonna sektorid. Töö pildiga Ühiskonnaõpetus Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonna sotsiaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
2092 Maavarade kaevandamine Geograafia Keskkond ja inimene
Majandus
Inimtegevuse mõju keskkonnale
Energiamajandus
III kooliaste - 7.-9. kl
2161 Silelihased Bioloogia Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
4922 Ühiskonnaliikmete õigused Ühiskonnaõpetus Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Ühiskonnaliikmete õigused
III kooliaste - 7.-9. kl
2021 Jõeoru tüübid 2 Geograafia Veestik

2034 Immuunsus Bioloogia Inimene
Vereringe
III kooliaste - 7.-9. kl
2501 Luude ehitus ja kasv Bioloogia Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
1931 Mikro- ja makroevolutsioon Bioloogia Bioevolutsioon
Makroevolutsioon
Gümnaasium
2112 Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus Bioloogia Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2250 Selgroogsed loomad: loote areng Bioloogia Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
4923 Meedia ja teave, mõisted Ühiskonnaõpetus Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Meedia ja teave
III kooliaste - 7.-9. kl
11243 6. kl. e-TT2017_Harjutusülesanne4 Matemaatika II kooliaste - 4.-6. kl
8312 Läänemeri - taimestiku omadused Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl
4925 Riigikogu Ühiskonnaõpetus Riik ja valitsemine
Eesti valitsemiskord
III kooliaste - 7.-9. kl
2506 Liigeste tüübid Bioloogia Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
2677 Turvas Bioloogia Taimeriik
Taimede tähtsus
III kooliaste - 7.-9. kl
3187 Vana-Kreeka poliste valitsemiskorraldus Ajalugu Muinasaeg ja vanaaeg
Vana-Kreeka
II kooliaste - 4.-6. kl
4946 Ühiskonnaelu valdkonnad Ühiskonnaõpetus Riik ja valitsemine
Demokraatia
III kooliaste - 7.-9. kl
4918 Avalik sektor. Võimuinstitutsioonid. Töö põhiseadusega Ühiskonnaõpetus Riik ja valitsemine
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted
Demokraatia
Ühiskonna institutsionaalne struktuur
III kooliaste - 7.-9. kl
7698 Läänemerega seotud mõisted Loodusõpetus Erinevad elukeskkonnad
Läänemeri
II kooliaste - 4.-6. kl