Avalikud ülesanded

ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
1869 Rakendusbioloogia Bioloogia
Viirused ja bakterid
Geenitehnoloogia
Gümnaasium
1870 Ökoloogiliste suhete vormid Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1876 Suguline paljunemine Bioloogia
Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
1877 Organism ja arengutüüp Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1878 Sigimiselundid Bioloogia
Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1882 Osooniaukude tekkimine Bioloogia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
Gümnaasium
1886 Organismide kehatempertuur Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
1889 Taimeraku osad Bioloogia
Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia
Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1895 Muutlikkus Bioloogia
Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
1900 Luude tihedus Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
Gümnaasium, III kooliaste - 7.-9. kl
1914 Kaugelenägija ja lühinägija silm Füüsika
Optika
Valguse murdumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1927 Hüpotees Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1928 Uurimismeetodid Bioloogia
Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1930 Inimese süstemaatika Bioloogia
Bioevolutsioon
Inimese evolutsioon
Gümnaasium
1931 Mikro- ja makroevolutsioon Bioloogia
Bioevolutsioon
Makroevolutsioon
Gümnaasium
1932 Eluslooduse uurimistasandid Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium
1933 Eluslooduse organiseerituse tasemed Bioloogia
Bioloogia uurimisvaldkonnad
Eluslooduse organiseerituse tasemed
Gümnaasium