Autentimata kasutaja

Oluline info

Infosüsteemi töö staatust saad vaadata siin. Kui e-tasemetöö läbiviimise ajal tekivad tehnilised tõrked, võtke kohe ühendust EISi kasutajatoega tel 7302135.

Test tuleb lõpetada nupuga "Lõpetan testi sooritamise", mitte brauseri sulgemisega.

Eesti keele, eesti keel teise keelena ja eesti keel keelekümblusklassidele 6. klassi e-tasemetöö tulemused on avalikud.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.