Autentimata kasutaja

Oluline info

EHISEga seotud teenuste kasutamisel (sh eksamitele registreerimisel) võivad esineda tõrked.

Ajavahemikul 07.01.2020 kuni 30.03.2020 igapäevaselt kella 15 00-17 00-ni toimuvad Eksamite Infosüsteemis plaanilised hooldustööd. Süsteemi töös võivad esineda lühiajalised katkestused. Palume mitte planeerida olulisi tegevusi selleks ajavahemikuks igapäevaselt. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

● 1.oktoobril otsustas Euroopa Kohus, et küpsiste paigaldamine nõuab kasutaja aktiivset nõusolekut olenemata sellest, kas tegemist on või ei ole isikuandmetega. Seoses sellega peavad EISi kasutajad nõustuma küpsiste paigaldamisega. Ilma nendeta ei pruugi EISi kõik funktsionaalsused korrektselt töötada.

Avatud on 2020. aasta gümnaasiumi riigieksamitele ja rahvusvahelistele võõrkeeleeksamitele registreerimine. Registreerimise tähtaeg on 25. jaanuar.
Koolidel on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada.

Loodusõpetuse 7. klassi ja 4. klassi e-tasemetööde tulemused on avalikustatud. Tasemetöö tulemused on nähtavad ainult nende õpilaste puhul, kelle testi kõik osad on koolis tervikuna hinnatud (link Kirjaliku e-testi hindamiste kontroll).
Testi tulemuste tagasisidelehtede tõlgendamise juhised (Wordi fail ja video) on kättesaadavad Innove veebilehel loodusvaldkonna tasemetööde materjalide all (link Tõlgendamise juhised).

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite ja sooritamise keskkond on eis.innove.ee/eis.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

Plankide mooduli
vaade
Kutseeksamite ja
sisseastumiseksamite
vaade