Innove
Autentimata kasutaja
 

Oluline info

Põhikooli lõpueksamid - koolidele on avatud õpilaste 2018. a põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamitele registreerimine. Registreerimise tähtaeg on 5. veebruar.

Gümnaasiumi riigieksamid - koolidel on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada.

Rahvusvahelised võõrkeeleeksamid - SA Innove poolt aktsepteeritud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite tunnistused on kooli administraatorile nähtavad EIS-s alates 1. märtsist 2018.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.