EIS
 
 
 
 

Oluline info

Eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksami tulemused on koolidele ja õpilastele EIS-is avaldatud.

2017. aasta põhikooli lõpueksamite valim on avaldatud ja nähtav siin.

Põhikooli lõpueksami protokoll tuleb EIS-is täita ja kinnitada, st digitaalselt allkirjastada nelja tööpäeva jooksul pärast lõpueksami toimumist. Protokolli täitmise juhendid tekstina ja videona.

NB! Palume kasutada protokolli täitmisel ja allkirjastamisel Mozilla Firefoxi veebilehitseja viimast versiooni.


2017. aasta 6. klassi tasemetööd on EIS-is pedagoogidele kasutamiseks. Kasutusjuhendid testide leidmiseks ja registreerimiseks asuvad siin ja läbiviimise ning hindamise kohta siin ja siin (video).


EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Plankide moodul asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis käib lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.
.

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee