Innove
Autentimata kasutaja
 

Oluline info

Rahvusvahelised võõrkeeleeksamid - SA Innove poolt aktsepteeritud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite tunnistused on kooli administraatorile nähtavad EIS-s alates 1. märtsist 2018.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.