Autentimata kasutaja

Oluline info

EHISEga seotud teenuste kasutamisel (sh eksamitele registreerimisel) võivad esineda tõrked.

Ajavahemikul 07.01.2020 kuni 30.03.2020 igapäevaselt kella 15 00-17 00-ni toimuvad Eksamite Infosüsteemis plaanilised hooldustööd. Süsteemi töös võivad esineda lühiajalised katkestused. Palume mitte planeerida olulisi tegevusi selleks ajavahemikuks igapäevaselt. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Põhikooli lõpueksamid. Koolidele on avatud õpilaste 2020. a põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamitele registreerimine. Registreerimise tähtaeg on 5. veebruar.

● 1.oktoobril otsustas Euroopa Kohus, et küpsiste paigaldamine nõuab kasutaja aktiivset nõusolekut olenemata sellest, kas tegemist on või ei ole isikuandmetega. Seoses sellega peavad EISi kasutajad nõustuma küpsiste paigaldamisega. Ilma nendeta ei pruugi EISi kõik funktsionaalsused korrektselt töötada.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite ja sooritamise keskkond on eis.innove.ee/eis.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

Plankide mooduli
vaade
Kutseeksamite ja
sisseastumiseksamite
vaade