Autentimata kasutaja

Oluline info

Neljapäeval, 27.06.2019.a. kell 20.00-24.00 toimub HITSA taristu plaaniline hooldustöö. Seoses sellega esinevad teenuste töös lühiajalised katkestused. HITSA vabandab võimalike ebameeldivuste eest.

2019. aasta riigieksami tulemused on eksaminandidele ja koolidele avalikud.
● Eksamitööga tutvumise avalduse saab esitada 21.-28 juunini. Töö laetakse EISi 3 tööpäeva jooksul ja selle kohta saadetakse e-posti aadressile teade.
● Riigieksami tulemuse apellatsiooni saab esitada EISis 21.-28. juunini.
● Rahvusvaheliste eksamite tulemused on nähtavad ainult testi sooritajale.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite ja sooritamise keskkond on eis.innove.ee/eis.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.