EIS
 
 
 
 

Oluline info

EISis nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

2017. aasta riigieksamitele registreerimine on avatud.

2016. aasta põhikooli lõpueksamite ja 3. klassi tasemetööde (valimi) tulemused on EISis koolidele nähtavad võrdlustena ka maakondade ja vabariigi keskmiste tasemel.

6. klassi elektrooniliste tasemetööde statistika on avaldatud Innove kodulehel siin

Plankide moodul asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis käib lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee