EIS
 
 
 
 

Oluline info

EISis nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Põhikooli lõpueksami protokolli täitmise juhend (tekst)
Põhikooli lõpueksami protokolli täitmise juhend (video)

Põhikooli lõpueksami hindamisjuhendid on lisaks kodulehele ka EISis kättesaadavad koolijuhile ja failide laadijale menüüs EKK testid-Failide laadimine.

Ajavahemikus 14.06.2016 - 20.06.2016 iga tööpäeva hommikul kanname EHISesse üle Eksamite Infosüsteemist põhikooli lõpueksamite hinded.
Üle kantakse hinded õpilastele, kellele on EHISes selleks ajaks määratud mall ja hinnetelehel olemas eksamiained. Ise kool neid hindeid EHISesse märkima ei pea. Üle kandmisel ei kirjutata üle juba kooli poolt sisestatud või varem üle kantud hindeid. Kui kool on EHISes XML failiga uuendanud hindeid, siis peale seda EHIS EISist andmeid üle ei kanna.


6. klassi elektrooniliste tasemetööde statistika on avaldatud Innove kodulehel siin

Plankide moodul asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis käib lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee