Autentimata kasutaja

Oluline info

2019. aasta riigieksami tulemused on eksaminandidele ja koolidele avalikud.

● Rahvusvaheliste eksamite tulemused on nähtavad ainult testi sooritajale.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite ja sooritamise keskkond on eis.innove.ee/eis.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.