Autentimata kasutaja

Oluline info

Loodusõpetuse 7. klassi ja 4. klassi e-tasemetööde tulemused on avalikustatud. Tasemetöö tulemused on nähtavad ainult nende õpilaste puhul, kelle testi kõik osad on koolis tervikuna hinnatud (link Kirjaliku e-testi hindamiste kontroll).
Testi tulemuste tagasisidelehtede tõlgendamise juhised (Wordi fail ja video) on kättesaadavad Innove veebilehel loodusvaldkonna tasemetööde materjalide all (link Tõlgendamise juhised).

2019. aasta riigieksami tulemused on eksaminandidele ja koolidele avalikud.

● Rahvusvaheliste eksamite tulemused on nähtavad ainult testi sooritajale.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite ja sooritamise keskkond on eis.innove.ee/eis.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.