EIS
 
 
 
 

Oluline info

E-tasemetööde ja 9.klassi e-testide kohta on kogu info leitav http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid


6.klassi elektroonilistes tasemetöödes osalenud õpilaste vastused on EISis kättesaadavad alates
25.maist eesti keel, eesti keel teise keelena ja matemaatika,
28.maist ajalugu ja vene keel .

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee