EIS
 
 
 
 

Oluline info

* Põhikooli lõpueksami toimumise protokolli on võimalik enne eksami toimumist välja trükkida. Juhend selle kohta asub http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/pohikooli-lopueksami-toimumise-protokolli-trykkimine

* Põhikooli lõpueksami toimumise elektroonilise protokolli täitmise juhend asub http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid/pohikooli-lopueksami-protokolli-taitmine

* Protokoll digiallkirjastatakse, kuid Google Chrome uusim versioon ei toeta enam digiallkirjastamist. Sellisel juhul tuleb nupuga "Laadi alla" loodud pdf-dokument salvestada oma arvutisse, digiallkirjastada see arvutis ning nupuga "Laadi üles" EISi laadida.


* Eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami tulemused on EISis avalikud.

* Eesti keele teise keelena, eesti keele, matemaatika ja inglise keele riigieksami tulemused on EISis avalikud.


* E-tasemetööde ja 9.klassi e-testide kohta on kogu info leitav http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid

* 6.klassi elektroonilistes tasemetöödes osalenud õpilaste vastused on EISis kättesaadavad.

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee