EIS
 
 
 
 

Oluline info

EISis nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Loodusõpetuse ja vene keele 6. klassi e-tasemetööde tulemused on avalikustatud.

2016.aasta 6.klasside e-tasemetööd on antud koolidele kasutada.
Juhendid on:
Testi otsimine ja läbiviimine
Testi läbiviimine ja hindamine
Testi läbiviimine ja hindamine (video)

3. klassi tasemetööd asuvad EKK testid - Failide laadimine. Need on kättesaadavad koolijuhile ja koolijuhi poolt määratud failide laadijale.


Plankide moodul asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis käib lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

 
 
EIS EIS
  EIS EISi kasutajatugi: tel 7350 777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee