Innove
 

E K S A M I T E   I N F O S Ü S T E E M


 
 
Eksamite Infosüsteem on keskkond testide elektroonseks läbiviimiseks ning ülesannete elektroonse panga kujundamiseks.
Infosteem on mõeldud nii laiemale kui kitsamale kasutajaskonnale: õpilastele annab see võimaluse harjutada ülesannete lahendamist, õpetaja saab koostada teste ja suunata õpilased neid lahendama, sama võimalus avaneb ka lapsevanemale. Eksaminandid saavad infosüsteemi kaudu eksamitele registreeruda, eksamitulemustega tutvuda, apellatsioone esitada. Kolmas, kõige kitsam kasutajaskond on eksamite ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud spetsialistid: arvutipõhine testimissüsteem võimaldab tulevikus teste luua, neid korraldada ja tulemusi analüüsida.


Palume kasutada veebilehitsejate värskeimaid versioone.